Artikelen en blogs

We hebben de content voor u opgeslagen.
Naar Mijn favorieten
Eenvoudig toegang

Zorg dat u altijd toegang hebt tot uw favoriete content door Mijn favorieten aan uw e-mail te koppelen.

Mijn e-mailadres koppelen
Reeds gekoppeld?

Indien u Mijn favorieten al aan uw e-mail hebt gekoppeld, hoeft u alleen nog maar uw e-mailadres te bevestigen.

Mijn e-mailadres bevestigen
Hoofdpagina voor blogs / Familie & vrienden / Hulp voor de verzorgers

08 juni 2023

Hulp voor de verzorgers

Het bijstaan van een geliefde die gediagnosticeerd is met kanker is niet makkelijk. Ondanks dat de ziekte niet bij u vastgesteld is, voelt zich misschien wel angstig, machteloos, uitgeput en verdrietig.

Het is een uitdaging en soms moeilijk om een naaste bij te staan bij wie kanker is vastgesteld. De ziekte is niet bij u vastgesteld, maar u voelt zich misschien wel bang, machteloos, uitgeput en verdrietig.

Wanneer bij iemand kanker wordt vastgesteld, worden familie en vrienden ook getroffen.

Als u iemand door een kankerbehandeling heen helpt, met steun, boodschappen, maaltijden, bij bezoeken aan artsen enzovoort, wordt u vaak de ‘mantelzorger’ genoemd.

Mantelzorg tijdens een kankerbehandeling

Het is gemakkelijk, soms haast te gemakkelijk, om al uw tijd en energie te steken in het helpen van uw naaste bij wie een levensbedreigende ziekte is vastgesteld.

Probeer uw eigen behoeften en gevoelens niet opzij te zetten. Dat is niet goed voor uw gezondheid en zal niet lang goed gaan. Zorg voor uzelf; dat is ook belangrijk voor degene voor wie u zorgt.

De rol van mantelzorger

U bent niet verplicht om uw naaste te helpen. Het doel moet altijd zijn dat iemand tijdens de kankerbehandeling en de revalidatie voor zichzelf kan zorgen. Maar er kunnen tijden zijn dat uw naaste extra hulp en begeleiding nodig heeft. Als dit u overweldigt of als u het te veel vindt, vraag dan uw medische team om advies of neem contact op met uw arts.

Er zijn groepen waar u anderen in dezelfde situatie kunt ontmoeten of spreek af met een therapeut als u met iemand wilt praten.

Familie en Vrienden – Maak kennis met Birthe, Echtgenote

 

Vraag om hulp

In tijden dat u te veel stress hebt, is het lastig om hulp te vragen – terwijl u het dan juist het hardst nodig hebt.

Praat met uw vrienden, familie en collega’s. Vraag uw buren.

Ga na wat u allemaal doet:

 • Moet u al deze dingen doen?
 • Kan iemand anders een aantal van deze dingen doen?
 • Kan uw naaste een aantal van deze dingen doen?
 • Wat voor dingen hebt uvoor uzelf nodig?

Zeg ja en aanvaard hulp als u ondersteuning wordt geboden. Het kan zijn dat een ander dingen niet op dezelfde manier doet als u zou hebben gedaan, en dat is prima; probeer het te accepteren.

Download information for your family

Klik hier

Soms zult u meemaken dat een onbekende te hulp schiet. Als u niet weet om wat voor soort hulp u kunt vragen, kunt u beginnen met de onderstaande tips:

 • Ouders van de vrienden van uw kinderen kunnen u helpen uw kinderen naar verschillende activiteiten te brengen
 • Uw buren kunnen helpen met boodschappen doen
 • Vrienden van je kunnen je geliefde helpen naar een doktersafspraak

Er zijn online groepen te vinden met vrijwilligers die gratis kunnen helpen of mensen die een handje kunnen helpen tegen een kleine vergoeding.

Teleurgesteld in mensen die niet bijspringen

Veel mensen maken mee dat anderen, vrienden, collega’s, buren en zelfs familie geen hulp aanbieden. Misschien bellen ze niet meer, doen ze alsof ze u niet zien of vragen ze nooit hoe het met u gaat.

Er zijn allerlei redenen waarom mensen zich zo gedragen, maar vaak komt het omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen of doen.

Probeer tijd door te brengen met de mensen in uw omgeving die om u geven. En houd tijd en energie voor uzelf over.

Zelfcompassie

Zorg ervoor dat u tijd en energie besteedt aan uzelf en uw behoeften.

Denk niet dat uw behoeften en gevoelens niet belangrijk zijn omdat u niet de persoon met de diagnose bent – zorg voor uw eigen behoeften, wensen en verlangens.

Hier volgen een paar tips:

 • Plan en neem pauzes. 15 minuten vóór de lunch en 15 minuten in de middag waarin u gaat zitten, diep ademhaalt, water, koffie of thee drinkt en uit het raam kijkt.
 • Blijf doen wat u deed. U kunt misschien een paar activiteiten schrappen maar ga op bezoek bij vrienden, ga naar uw leesclub, de sportschool of maak een wandelingetje door de stad zoals u altijd deed.
 • Houd uw routines in stand. Sta elke ochtend op dezelfde tijd op en ga elke avond op dezelfde tijd naar bed, ga wandelen of sporten, ga onder de douche en houd uw dagelijkse routines aan.
 • Doe ademhalingsoefeningen. U kunt ook thuis yoga uitproberen.

Sommige mensen houden graag een dagboek bij of schrijven hun gedachten en dingen waarover ze zich zorgen maken op. Aan de hand van een dagboek kunt u reflecteren en uw emoties doorleven.

Sommige mensen vinden het prettig om piekertijd te hebben. Kies een tijdstip, liefst elke dag dezelfde tijd, kies dan een plek en ga daarnaartoe. Ga zitten en sta uzelf toe om vijf minuten te piekeren. Ga na vijf minuten weg van uw piekerplek. Als u begint te piekeren, dan kunt u uzelf de opdracht geven om op uw piekertijd te wachten.

Iets anders wat veel mensen fijn vinden is om een dankbaarheidsdagboek bij te houden, met steeds drie dingen waarvoor je je dankbaar voelt:

 • Ik ben dankbaar voor mijn kleinkinderen
 • Ik ben dankbaar voor de koffiepauze die ik met mijn naaste had
 • Ik ben dankbaar voor de warme glimlach van een onbekende in de bus vandaag

Zorg voor uw geestelijke en lichamelijke gezondheid:

 • Zorg ervoor dat u voldoende slaap krijgt
 • Probeer gezond te eten
 • Probeer elke dag naar buiten te gaan
 • Probeer te bewegen

Wees alert op eventuele signalen van een depressie. Als u zich na twee weken nog steeds somber, zorgelijk en moe voelt, neem dan contact op met uw arts.

Zoek een lotgenotengroep:

Veel mensen hechten er waarde aan om met iemand te praten die hetzelfde heeft meegemaakt.

Er zijn lotgenotengroepen.

In een lotgenotengroep komt u erachter dat u niet alleen bent en krijgt u advies van anderen.

Download

informatie voor jouw familie

Klik hier

Meer professionele hulp en medische oplossingen bij Atos Medical

Bezoek Atos Medical