Warunki korzystania z witryny internetowej

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej

Witryna Laryngektomia info. (ww.laryngektomia.pl) jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie wolno Ci korzystać z Witryny.

Uzyskując dostęp, przeglądając lub w inny sposób korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny („Warunki korzystania”).

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz korzystać z Witryny.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych na witrynie internetowej.

O witrynie

Ta Witryna internetowa jest prowadzona i sponsorowana przez Atos Medical AB, Hörby, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szwecji, nr rej. 556268-760

Nie zastąpi porady lekarskiej

Treści, materiały i inne informacje zawarte w Witrynie internetowej („Treści”) mają charakter ogólny i przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych. Treści Witryny nie zastępują profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nigdy nie wolno ignorować profesjonalnej porady medycznej ani powstrzymywać się od szukania porady medycznej lub leczenia z powodu czegoś, co przeczytałeś w Witrynie. Jeśli Ty lub Twoja bliska osoba potrzebujecie porady medycznej lub leczenia, zawsze kontaktujcie się z wykwalifikowanym lekarzem.

Brak reklamy

Zawartość Witryny nie ma na celu promowania lub zachęcania do zakupu konkretnego produktu lub marki. Niczego w tej Witrynie nie należy interpretować jako promocji lub reklamy konkretnego typu lub marki produktu lub stosowania jakiegokolwiek produktu. Jeśli uważasz, że możesz potrzebować wyrobów medycznych do celów leczenia, zawsze skontaktuj się z lekarzem.

Treści nieetyczne

W Witrynie internetowej nie można zamieszczać treści obscenicznych, nękających, rasistowskich, złośliwych, oszukańczych lub zniesławiających, zawierających nagość, naruszających prawa osób trzecich albo narażających Atos lub inne osoby na odpowiedzialność. Firma Atos zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do podjęcia wszelkich działań, które uzna za konieczne, jeśli użytkownik naruszy niniejsze warunki, w tym do usunięcia treści i zawieszenia korzystania z Witryny.

Odpowiedzialność

Firma Atos ani żaden inny podmiot lub osoba nie może ponosić odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione w wyniku wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Witrynie internetowej. Firma Atos zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, pojemności i zawartości Witryny internetowej bez uprzedzenia i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Firma Atos nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą odnośniki z Witryny.

Prawa własności

Wszystkie treści zamieszczone w Witrynie internetowej, w tym m.in. znaki towarowe, nazwy i logo, należą do firmy Atos, partnerów współpracujących lub dostawców treści Witryny internetowej. Wszystkie treści są chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych lub innymi prawami i przepisami. Bez uprzedniej zgody firmy Atos nie wolno kopiować, sprzedawać, rozpowszechniać ani w inny sposób reprodukować treści lub zamieszczać do nich łączy.

Ograniczony użytek prywatny

Możesz drukować lub udostępniać zawartość Witryny do ograniczonych, prywatnych, niekomercyjnych celów, pod warunkiem, że

  • Drukujesz lub udostępniasz je w pełnej i nieedytowanej formie,
  • Nie pobierasz opłat za drukowanie lub udostępnianie,
  • Umieszczasz link do niniejszych Warunków Użytkowania
  • Cytujesz źródło www.laryngektomia.pl

Konsekwencje naruszenia warunków

Jeśli dowiemy się, że naruszyłeś/naruszyłaś którykolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania, możemy natychmiast podjąć działania naprawcze, w tym uniemożliwić Ci dostęp do Witryny, w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Jeśli zostaliśmy poszkodowani w wyniku Twojego naruszenia, możemy, według własnego uznania, ubiegać się o odszkodowanie od Ciebie.

Zmiany warunków użytkowania Witryny internetowej

Firma Atos może w każdej chwili zmienić niniejsze warunki użytkowania poprzez aktualizację niniejszego wpisu. Kontynuując dostęp do Witryny, użytkownik jest związany wszelkimi takimi zmianami i dlatego powinien okresowo odwiedzać tę Witrynę, aby zapoznać się z Warunkami użytkowania, aby upewnić się, że rozumie warunki obowiązujące w danym momencie.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi lub ich przedmiotem podlegają prawu szwedzkiemu i są interpretowane zgodnie z nim.