Polityka prywatności

Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób firma Atos Medical AB, co. nr rej. 556268-7607 przetwarza Twoje dane osobowe oraz co robi, aby chronić Twoje dane i szanować prawo do prywatności w najlepszy możliwy sposób. Dane osobowe uzyskujemy poprzez komunikację i interakcje z Tobą, od pracowników służby zdrowia, organizacji opieki zdrowotnej, pracowników oraz z innych źródeł.

Odpowiedzialność za dane

Nieustannie oceniamy, czy nasze działania w zakresie przetwarzania danych mogą mieć negatywny wpływ na przysługujące Tobie prawa. Zwracamy szczególną uwagę na ryzyko dyskryminacji, kradzieży tożsamości lub nadużyć związanych z tożsamością, strat finansowych, uszczerbku na reputacji oraz na poufność Twoich danych. Ilekroć potrzebujemy przetwarzać wrażliwe dane osobowe, zawsze przeprowadzamy gruntowną ocenę wpływu na ochronę danych, aby wykryć wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności. Ocenę wpływu przeprowadzamy przed przetworzeniem Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe

Firma Atos Medical AB pełni funkcję administratora danych i przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych w firmie Atos Medical, należy skontaktować się z nami:

Adres: Atos Medical AB, att.: Inspektor ochrony danych, Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö, Szwecja Numer telefonu: +46 (0) 415-198 00 E-mail: dataprotection@atosmedical.com Witryna internetowa: www.atosmedical.com

Znajdź swojego lokalnego DPO na zewnętrznej witrynie internetowej Atos Medical: https://www.atosmedical.com/list-of-atos-dpos/

Uczciwe i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych

Informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych i celach przetwarzania w momencie, gdy przekazujesz nam dane. Jeżeli dane pochodzą od osób trzecich, w tym dostawców, władz publicznych, pracowników służby zdrowia lub partnerów biznesowych, poinformujemy Cię o tym w ciągu 10 dni od otrzymania Twoich danych osobowych. Informujemy również o celu przetwarzania, dla którego dane są gromadzone, jak również o podstawie prawnej gromadzenia Twoich danych.

Rodzaje danych

  • Dane kontaktowe, m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i kod pocztowy
  • Dane kontaktowe opiekunów, krewnych lub opiekunów prawnych, którzy Cię reprezentują
  • Preferowany język
  • Wrażliwe informacje na temat stanu zdrowia

Przeznaczenie

  • Dostarczenie informacji na temat laryngektomii
  • Wysyłanie spersonalizowanych informacji związanych z Twoimi potrzebami
  • Zwiększenie świadomości na temat laryngektomii
  • Dostosowanie komunikacji z Tobą
  • Zarządzanie Twoją relacją z nami
  • Utrzymanie i rozwój witryny internetowej

Istotne i niezbędne dane osobowe

Przetwarzamy tylko te dane, które są istotne, adekwatne i niezbędne do realizacji konkretnych celów określonych powyżej. Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych oceniamy czy możemy ograniczyć ilość gromadzonych danych oraz, czy niektóre rodzaje danych mogą być anonimowe lub pseudonimizowane.

Aktualizacja danych osobowych

Nasze usługi zależą od dokładności Twoich danych. Dążymy do aktualizacji zarejestrowanych przez nas informacji o użytkowniku, jednak w przypadku zmian zarejestrowanych danych prosimy o poinformowanie nas o tym za pomocą powyższych danych kontaktowych lub skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem firmy Atos Medical.

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Przestrzegamy przepisów prawnych określających minimalne lub maksymalne wymagania dotyczące przechowywania danych. W przypadku, gdy wymagania prawne nie obowiązują, usuwamy Twoje dane osobowe, kiedy nie są już potrzebne do celów, dla których pierwotnie je gromadziliśmy, przetwarzaliśmy i przechowywaliśmy. W ten sposób usuwamy wszystkie dane o Tobie po dziesięciu latach od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

Świadoma zgoda lub inne podstawy prawne

Uzyskujemy Twoją świadomą zgodę przed przetwarzaniem danych osobowych w celach opisanych powyżej lub informujemy Cię o podstawie prawnej i naszym uzasadnionym interesie w przetwarzaniu Twoich danych.

Zgoda jest dobrowolna, a ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili. Aby uzyskać więcej informacji lub wycofać zgodę, należy skorzystać z wyżej wskazanych danych kontaktowych lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Atos Medical. W przypadku zamiaru przetwarzania Twoich danych w celu innym niż cel, w którym zostały uzyskane, przekażemy Ci informacje o nowym celu i zwrócimy się do Ciebie o udzielenie zgody przed jakimkolwiek dalszym przetwarzaniem. Jeśli nasze produkty lub usługi wymagają przetwarzania danych osobowych dziecka, poprosimy rodziców lub opiekuna prawnego dziecka o świadomą zgodę. Dokładamy starań, aby weryfikować, czy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem wyraził taką zgodę.

Przetwarzanie Twoich danych do pewnych celów może być określone przepisami prawa. W takim przypadku ustawodawstwo służy jako podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych. Określony rodzaj i ilość przetwarzanych danych osobowych mogą być również niezbędne do realizacji umowy lub innych zobowiązań prawnych. W innych sytuacjach podstawą prawną naszych działań związanych z przetwarzaniem danych jest nasz uzasadniony interes biznesowy.

Jeśli podstawa prawna przetwarzania danych ulegnie zmianie, powiadomimy Cię o tym.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe stronom trzecim do celów marketingowych, tylko jeżeli uzyskamy Twoją zgodę na takie przekazywanie i poinformujemy Cię na temat planowanego wykorzystania Twoich danych. W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu udostępnianiu danych. W przypadkach, gdy ciąży na nas prawny obowiązek ujawnienia Twoich danych osobowych, na przykład władzom publicznym, nie zwracamy się o Twoją zgodę.

Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Firma Atos Medical dostarcza produkty i usługi klientom w wielu krajach na całym świecie. W ramach naszej cyfrowej komunikacji w obrębie Grupy Atos Medical, z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi, Twoje dane osobowe są przekazywane do innych krajów, w tym do państw spoza UE. W przypadku przekazywania danych partnerom w innych krajach poza UE, zapewnimy u odbiorców odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami niniejszej polityki oraz zgodnie z przepisami prawa. Wymagamy od naszych partnerów biznesowych ustanowienia zabezpieczeń dotyczących przetwarzania danych, bezpieczeństwa danych oraz odpowiedzialności za poszanowanie Twoich praw.